Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

2016

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 6-2016

E-mail Ispis PDF

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Dopuna Plana prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2016. godinu (kratkoročni)
 2. Odluka o broju i visini stipendija Grada Bjelovara
 3. Odluka o dodjeli stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2016/2017.
 4. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2016. godini

TAJNIŠTVO

 • Ispravak
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 5-2016

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste Staroplavnička ulica u naselju Stare Plavnice
  2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.
  4. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2017. godinu
  5. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu
  6. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu
  7. Program potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu
  8. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu
  9. Program javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2017. godinu
  10. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu
  11. Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu
  12. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
  13. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 4-2016

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu
Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječnj – lipanj 2016. godine
Zaključak o davanju odobrenja na Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2017. godinu
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za odgoj i obrazovanje

AKTI GRADONAČELNIKA

Odluka o radnom vremenu Gradske uprave Grada Bjelovara
Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za „Strategiju razvoja grada Bjelovara 2016. – 2020.“

 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 3-2016

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Bjelovara za 2015. godinu
 3. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2015. godinu
 4. Odluka o izradi 4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
 5. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2015. godinu
 6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za razdoblje od 2016. do 2019. godine
 7. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2016. godinu
 8. Odluka o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Bjelovara
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 2-2016

E-mail Ispis PDF

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 2. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru – predstavnika Grada Bjelovara
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru stanja i primopredaju stambenih objekata
 4. Pravilnik o postavljanju reklama
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima postavljanja ugostiteljskih terasa na području Grada Bjelovara

KOMISIJA ZA STATUT I POSLOVNIK

 • Odluka o komunalnoj naknadi ( pročišćeni tekst)
 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 2

Brzi izbor