Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

2015

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 5-2015

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o produženju važenja Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara 2011. – 2015.
 2. Odluka o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ u 2016. godini
 3. Pravilnik o subvencioniranju kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“
 4. Odluka o utvrđivanja teksta Ugovora o obavljanju komunalnog posla održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br. 4025/1 k.o. Grad Bjelovar na Bjelovarsko-križevačku biskupiju bez naknade
 6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara
 7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta I. osnovne škole Bjelovar
 8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta II. osnovne škole Bjelovar
 9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta III. osnovne škole Bjelovar
 10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta IV. osnovne škole Bjelovar
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta V. osnovne škole Bjelovar
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 3a-2015

E-mail Ispis PDF

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara
 2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja
 3. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 4. Rješenje o razrješenju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara
 5. Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva
 6. Izmjene Plana prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2015. godinu (kratkoročni)
 7. Odluka o imenovanju Tima za provođenje procesa recertifikacije Grada Bjelovara u programu certificiranja gradova/općina u povoljnom poslovnom okruženju u jugoistočnoj Europi (BFC SEE)
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 4-2015

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

  1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu
  3. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2016. godinu
  4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2016. godinu
  5. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2016. godinu
  6. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu
  7. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 3-2015

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
  2. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
  3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
  4. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini
  5. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2015. godinu
  6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2015. godinu
  7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu
  8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2015. godinu
  9. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2015. godinu
  10. Izmjene i dopune Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2015. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 2-2015

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

  1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu
  2. Odluka o izradi treće izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju
  3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sjeverozapad 1 – Izmjena i dopuna
  4. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru
  5. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru
  6. Odluka o statusu doznačenih sredstava Bjelovarskom sajmu d.o.o. Bjelovar za 2015. godinu
Više...
 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 2

Brzi izbor