Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

2014

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 6-2014

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini
 3. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2015. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2015. godinu
 5. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2015. godinu
 6. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 5-2014

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o osnivanju trgovačkog društva Tehnološki park Bjelovar, društvo s ograničenom odgovornošću za poduzetništvo, razvoj i primjenu novih tehnologija
 2. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 3. Odluka o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru
 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Bjelovara
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 4-2014

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluke o dodjeli Zlate plakete „Grb Grada Bjelovara“
 2. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
 3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Bjelovara za 2013. godinu
 5. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
 6. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara
 7. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 3-2014

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu
 2. Odluka o provođenju postupka stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja "Radničko naselje“
 3. Odluka o provođenju postupka stavljanja van snage PUP-a "Sjeverni dio Trga Stanka Vraza“
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara u 2013. godini
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2013. godini
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2013. godini
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara u 2013. godini
 8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara u 2013. godini
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2013. godini
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 2-2014

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Povijesne jezgre zona „B“) – izmjena i dopuna
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 3. Izvješće o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2013. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2013. godinu
Više...
 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 2

Brzi izbor