Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

2013

Službeni glasnik Grada Bjelovara - godina 2013.

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 10-2013.

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenje sportskih građevina u vlasništvu Grada Bjelovara
 2. Odluka o kriterijima za određivanje početne godišnje zakupnine za sportske građevine u vlasništvu Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda –simentalac
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranju proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 4. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za projekt „Sufinanciranje konzultantskih usluga i certifikata“
 5. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za projekt „Tradicijski obrti“
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 9-2013.

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini
 3. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2014. godinu
 4. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2014. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2014. godinu
 6. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2014. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 8-2013.

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – druge izmjene i dopune
 2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Sjeverozapad 2“
 3. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara za 2013. godinu
 4. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
 5. Donošenje Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
 7. Odluka o osnivanju inkubatora za nove tehnologije-Tehnološko razvojnog centra Bjelovar (TRC Bjelovar)
 8. Odluka o osnivanju javne ustanove u kulturi „Kulturni i multimedijski centar Bjelovar“
 9. Odluka o istupanju Grada Bjelovara iz trgovačkog društva Razvojna agencija Sjever-Dan – društva za usluge privlačenje investicija, stvaranja radnih mjesta, izradu projekata za privlačenje sredstava fondova EU i obrazovanje d.o.o. Varaždin, Zagrebačka 94
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Uprave Komunalca d.o.o. Bjelovar  o podjeli trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Bjelovar s osnivanjem novog društva Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. Bjelovar o podjeli trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Bjelovar s osnivanjem novog društva Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
 12. Odluka o pokretanju postupka ukidanja statusa Slobodne zone u Bjelovaru
 13. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
 14. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg  vrtića Bjelovar
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta I. osnovne škole Bjelovar
 16. Zaključak Gradskog vijeća Grada Bjelovara na odobrenje Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2014. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 7-2013.

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluke o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"
  2. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
  3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu
  4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Bjelovarsko-bilogorske županije
  5. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.
  6. Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
  7. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
  8. Odluka o davanju stanova u najam
  9. Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine
  10. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o najmu plinske distributivne mreže u vlasništvu Grada Bjelovara
  11. Odluka o osnivanju Poslovne zone Novi Borik-Lepirac
  12. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija za razdoblje od 2014.-2016.) godine
  13. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
  14. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj i obrazovanje
  15. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku
  16. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu, šport i tehničku kulturu
  17. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju
  18. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo
  19. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za ravnopravnost spolova
  20. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji
  21. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Bjelovara
  22. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
  23. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe
  24. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja Grada Bjelovara
  25. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Komisije za statut i poslovnik
  26. Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Bjelovara
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 6-2013.

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

  1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  2. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini
  3. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2013. godinu
  4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Grdu Bjelovaru za 2013. godinu
  5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2013. godinu
  6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2013. godinu
  7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2013. godinu
  8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2013. godinu
  9. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2013. godini
  10. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu
  11. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu
  12. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu
 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 2

Brzi izbor