Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

2012

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 8-2012.

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o prihvaćanju Projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije otvorenih bazena sa gradnjom zatvorenog bazena na lokaciji SRC "Mladost“
 2. Zaključak o preustroju Komunalca d.o.o. Bjelovar

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Zaključak o započinjanju postupka davanja koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na I., III. i IV dimnjačarskom području Grada Bjelovara
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 7a-2012.

E-mail Ispis PDF

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. a) Strategija upravljanja rizicima Grada Bjelovara
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 7-2012.

E-mail Ispis PDF
GRADSKO VIJEĆE
 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2013. godinu
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2013. godinu
 5. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2013. godinu
 6. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2013. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 6-2012.

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 2. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini
 3. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2012. godinu
 4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2012. godinu
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2012. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 05-2012.

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o proglašenju Počasnog građanina Grada Bjelovara
 2. Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
 3. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
 4. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu
Više...
 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 2

Brzi izbor