Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

2011

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04a-2011.

E-mail Ispis PDF

AKTI GRADONAČELNIKA

88a. Pravilnik o radnim odnosima

 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 07-2011

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2012. godinu
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini
 4. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2012. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 06-2011

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
 2. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu
 3. Odluka o utvrđivanju teksta VI dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o utvrđivanju teksta I dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o utvrđivanju teksta IX dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 05-2011

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluke o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"
 2. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
 3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu
 4. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalneinfrastrukture za 2011. godinu
 5. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2011.
 7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2011. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04-2011.

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanju na području Grada Bjelovara za 2010. godinu
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara od 2011. do 2013. godine
 3. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
 4. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 03-2011

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Godišnji obračun Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu
 2. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika te izborne promidžbe
 3. Odluka o davanju vjerodostojnog tumačenja Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja JUG 1 - sjeverni dio – grafičkog dijela pod brojem 7. Elektroenergetski razvod
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 5. Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 02-2011

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. u 2010. godini
 2. Odluka o davanju suglasnosti Bjelovarskom sajmu d.o.o. za zaduživanje kod poslovne banke
 3. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Grada Bjelovara – Zona A – Izmjena i dopuna
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i infrastrukture za 2010. godinu
 5. Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01-2011

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Bjelovara
 2. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Učeničkog doma u Bjelovaru
 3. Odluka o utvrđivanju teksta VII dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o utvrđivanju teksta IV dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o utvrđivanju teksta VII dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 6. Odluka o utvrđivanju teksta VIII dodatka Ugovoru o održavanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
Više...
 Brzi izbor