Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

2010

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 12-2010

E-mail Ispis PDF
GRADSKO VIJEĆE
 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini
 3. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2011. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2011. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2011. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 11-2010

E-mail Ispis PDF
GRADSKO VIJEĆE
 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 2. Odluka o prihvaćanju „Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara za razdoblje od 2011. do 2015. godine“.
 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 4. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2010.
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 10-2010

E-mail Ispis PDF
GRADSKO VIJEĆE
 1. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2010. do 2015. godine
 2. Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara - Druga izmjena i dopuna
 3. Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 09-2010

E-mail Ispis PDF
AKTI GRADONAČELNIKA
 1. Odluka o određivanju lokacija i mjesta za postavljanje pokretnih naprava, obavljanje pokretne prodaje i određivanju mjesta za održavanje manifestacija, skupova i prezentacija
 2. Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara
 3. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinice za unutarnju reviziju
 4. Pravilnik o radnim odnosima
 5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2010. godinu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 08-2010

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluke o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"
 2. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
 3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu
 4. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine
 5. Odluka o zaduženju za financijski kredit za financiranje rekonstrukcije zgrade Gradskog muzeja Bjelovar i zgrade II. Osnovne škole Bjelovar u 2010. godini
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 07-2010

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini
 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2010. godinu
 4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu GradaBjelovara za 2010.
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2010. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 06-2010

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godine
 2. Odluka o davanju vjerodostojnog tumačenja članka 167. stavka 3. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
 3. Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja JUG 1 – sjeverni dio
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 05-2010

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o javnim priznanjima Grada Bjelovara
 2. Odluka o pokretanju postupka davanja vjerodostojnog tumačenja članka 167. stavka 3. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
 3. Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
 4. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja područja povijesne jezgre Grada Bjelovara zona A – izmjena i dopuna
 5. Zaključak o potrebi izgradnje doma za starije i nemoćne osobe
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04-2010

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 03-2010

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara u 2010. godini
 3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. u 2009. godini
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 02-2010

E-mail Ispis PDF

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o objavi podataka o kakvoći zraka iz područne mreže na području Grada Bjelovara za 2009. godinu
 2. Odluka o uvjetima postavljanja ugostiteljskih terasa na području Grada Bjelovara

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BJELOVARA

 1. Program rada  Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine za 2010. godinu
 2. Financijski plan Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine za 2010. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01a-2010

E-mail Ispis PDF

AKTI GRADONAČELNIKA

29a. Plan nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Tajništva Grada Bjelovara u 2010. godini

 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01-2010

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 3. Odluka o pokretanju postupka ažuriranja i izrade "Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara"
 4. Odluka o pokretanju postupka osnivanja Industrijsko-poslovne zone "Korenovo"
 5. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Bjelovara
Više...
 Brzi izbor