Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Službeni glasnik Grada Bjelovara 2009 Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 02-2009

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 02-2009

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2008. godinu
 2. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara
 3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara u 2009. godini
 4. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture  za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini
 5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini
 6. Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2008. godinu
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske  uprave Grada Bjelovara
 8. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika
 9. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever)
 10. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora I. osnovne škole Bjelovar
 11. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora II. osnovne škole Bjelovar
 12. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora III. osnovne škole Bjelovar
 13. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora IV. osnovne  škole Bjelovar
 14. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora V. osnovne škole Bjelovar
 15. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za Popis birača
 16. Mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije


GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Bjelovara za provođenje  Programa sanacije o obnove pročelja građevina koje se nalaze unutar prostornih međa (zaštićenog kulturnog dobra) „Kulturno-povijesne cjeline Grada Bjelovara“
 2. Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Bjelovara
 3. Odluka o sufinanciranju dijela troškova školarine poljoprivrednicima Grada Bjelovara, polaznicima tečaja „Osnove informatike za poljoprivrednike“ za 2009. godinu
 4. Odluka o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog  građevinskog zemljišta za postavljanje kioska
 5. Izmjena Plana rasporeda kioska na području Grada Bjelovara
 6. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Zavod za znanstveno istraživački rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru
 7. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Sporazuma o aktivnostima na provedbi projekta „Bjelovar – Grad bez rada na crno“
 8. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup građevinskog neizgrađenog i poljoprivrednog zemljišta
 9. Odluka o davanju na upravljanje športskih objekata
 10. Odluka o dodjeli stipendija Grada Bjelovara za školsku godinu 2008/2009. za srednje škole učenicima romske nacionalne manjine
 11. Odluka o sufinanciranju nabave dostavnog vozila za potrebe V. osnovne škole Bjelovar
 12. Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka javnog poziva za kreditnu liniju „BJELOVARSKI  PODUZETNIK 2009“

 

Brzi izbor