Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

2009

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 13-2009

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu
 3. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu
 4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 5. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 12-2009

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja zone Istok 2
 2. Odluka o izradi „Detaljnog plana uređenja Naselja kralja Petra Krešimira IV“
 3. Odluka o izradi „Urbanističkog plana uređenja Jug 1 – Sjeverni dio“
 4. Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2010. godinu
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 11-2009

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Statutarna odluka o dopuni Statuta Grada Bjelovara
 2. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara, članovima Gradskog poglavarstva i članovima radnih tijela
 3. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 4. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2009. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 10-2009

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o proglašenju Počasnog građanina Grada Bjelovara
 2. Odluke o dodjeli Zlatnih plaketa "Grb Grada Bjelovara"
 3. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
 4. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu
 5. Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 09-2009

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 2. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga mjera za otklanjanje nedostatka po nalazu Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2008 godinu
 3. Odluka o prihvaćanju projekta rekonstrukcije zgrade Visoke tehničke škole Bjelovar
 4. Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Visoke tehničke škole Bjelovar
 5. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 08-2009

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Statut Grada Bjelovara
 2. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 07-2009

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 2. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 3. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 4. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 5. Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Komisije za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 06-2009

E-mail Ispis PDF

GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Odluka o raspisivanju drugog javnog natječaja za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje
 2. Odluka o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje Grada Bjelovara
 4. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja usjeva, dugogodišnjih nasada i rasplodne stoke – goveda u 2009. godini
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 05-2009

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Godišnji obračun Proračuna Grada Bjelovara za 2008. godinu

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje projekta “Sirari – 2009.”;
 2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za projekt “Sirari – 2009.”;
 3. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava za podizanje protugradnih mreža u 2009. godini;
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04-2009

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sjeverozapad 1
 2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zone Zapad 1
 3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zone Korenovo
 4. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana "Novi Borik - Lepirac"
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 03-2009

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 02-2009

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2008. godinu
 2. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara
 3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara u 2009. godini
 4. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture  za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01-2009

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 3. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
 4. Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2009. godinu;
 5. Odluka o izmjeni Odluke o načinu premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih, parkiranih i napuštenih vozila na području Grada Bjelovara;
Više...
 Brzi izbor