Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

2008

Kazalo "Službenog glasnika Grada Bjelovara" za 2008. godinu

E-mail Ispis PDF
Kazalo "Službenog glasnika Grada Bjelovara" za 2008. godinu
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 11-2008

E-mail Ispis PDF

GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Odluka o dodjeli subvencije Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Mrgić Ivke iz Bjelovra, V. Bukovca 47, za projekt „Plasteničke-stakleničke proizvodnje“ u 2008. godini
 2. Odluka o dodjeli subvencije Obrtu za izradu ključeva i popravak obuće, vl. nto Marušić iz Bjelovar,a I. Mažuranića 1, za projekt „Tradicijski obrti“ za 2008. godinu
 3. Odluka o dodjeli subvencije za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2008. godini
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 10-2008

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
 3. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2009. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2009. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2009. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 09-2008

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Bjelovarsko-bilogorske županije;
 2. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu;
 3. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008. godinu;
 4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2008. godinu;
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 08-2008

E-mail Ispis PDF

GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prethodnoj raspravi u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja zone SJEVEROZAPAD 1 i utvrđivanje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone SJEVEROZAPAD 1 za javnu raspravu
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prethodnoj raspravi u postupku donošenja Urbanističkog plana  uređenja zone ZAPAD 1 i utvrđivanje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone ZAPAD 1 za javnu raspravu;
 3. Odluka o dodjeli subvencije za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2008. godini;
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 07-2008

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara za 2008. godinu;
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća  o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara u razdoblju  od 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine;
 3. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu;
 4. Izmjene i dopune Statuta Visoke tehničke škole u Bjelovaru
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 06-2008

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora
 2. Odluka o davanju u privremeni zakup dvorana i drugih prostorija u objektima mjesnih odbora
 3. Odluka o komunalnom doprinosu
 4. Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Bjelovara
 5. Rješenje o imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Bjelovara
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 05-2008

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
 2. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008. godini
 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2008.
 4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2008. godinu
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2008. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04-2008

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Statut Visoke tehničke škole u Bjelovaru
 2. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja „istočno od Ulice Jakova Gotovca“
 3. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja „Trojstveni Markovac 2“
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 03-2008

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2007. godinu
 2. Godišnji obračun Proračuna Grada Bjelovara za 2007. godinu
 3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2008. godinu
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 02-2008

E-mail Ispis PDF

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluku o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
 2. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na cjenik dimnjačarskih usluga
 3. Odluka o uvjetima postavljanja privremenih ljetnih terasa na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu kreditne linije „Gospodarski razvitak“ u 2008. godini
 5. Odluka o sufinanciranju dijela troškova poljoprivrednicima Grada Bjelovara, za stjecanje zanimanja mljekar – sirar s upisom u radnju knjižicu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01a-2008

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

  1. Odluka o ukidanju Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana JUG 2
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01-2008

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Rješenje o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 2. Rješenje o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 3. Rješenje o razrješenju gradonačelnice Grada Bjelovara
 4. Rješenje o izboru gradonačelnika Grada Bjelovara
 5. Rješenje o razrješenju člana Gradskog poglavarstva
Više...
 Brzi izbor