Službeni glasnik Grada Bjelovara

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Službeni glasnik Grada Bjelovara 2007 Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04-2007

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04-2007

E-mail Ispis PDF

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

  1. Odluka o imenovanju članova Odbora "Garancijske sheme"
  2. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu kreditne linije "Gospodarski razvitak" za 2007. godinu
  3. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja usjeva i nasada u 2007. godini
  4. Odluka o izboru kandidata s područja Grada Bjelovara za usavršavanje u Uredu hrvatskih regija u Bruxellesu
  5. Odluka o objavi podataka o kakvoći zraka iz područne mreže na području Grada Bjelovara za 2006. godinu
  6. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na I dimnjačarskom području Grada  Bjelovara
  7. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na III dimnjačarskom području Grada Bjelovara
  8. Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na IV dimnjačarskom području Grada Bjelovara
  9. Odluka o utvrđivanju teksta II anexa ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na II dimnjačarskom području Grada Bjelovara
  10. Odluka o ustanovljenju prava služnosti puta na zemljištu u vlasništvu Grada Bjelovara
  11. Plan nabave službenog automobila
  12. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave prema planu nabave službenog automobila u 2007. godini
  13. Odluka o darovanju osnovnog sredstva
  14. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima i obvezama korisnika povlaštenih učeničkih i studentskih kredita
  15. Odluka o broju studentskih kredita i visini subvencije kamata za akademsku godinu 2006./2007.


SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA POSLOVNI PARK BJELOVAR d.o.o.

  1. Odluka o usvajanju Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti u Slobodnoj zoni "Novi Borik - Lepirac" u Bjelovaru

 

Brzi izbor