Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

2007

Kazalo "Službenog glasnika Grada Bjelovara" za 2007. godinu

E-mail Ispis PDF
Kazalo "Službenog glasnika Grada Bjelovara" za 2007. godinu
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 12-2007

E-mail Ispis PDF

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o uključivanju grada Bjelovara u Drugi provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje - (POS)
 2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje Grada Bjelovara
 3. Pravilnik o stipendiranju studenata Grada Bjelovara
 4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima i obvezama korisnika povlaštenih  učeničkih i studentskih kredita
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 11-2007

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja sjeverno od Ulice Eugena Kumičića
 2. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja "Sjever 2"
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 10-2007

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
 3. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2008. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2008. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2008. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 09-2007

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi  u Gradu Bjelovaru za 2007. godinu
 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2007. godinu
 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2007. godinu
 4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2007. godinu
 5. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2007. godini
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 08-2007

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o uspostavljanju suradnje i prijateljstva između Grada Bjelovara i Općine Visoko u Bosni i Hercegovini
 2. Odluka o određivanju imena ulice na području naselja Plavnice Gornje
 3. Odluka o izmjeni granice područja naselja Veliko Korenovo i Gudovac
 4. Odluka o izmjeni granice područja naselja Stare Plavnice
 5. Odluka o izmjeni granice područja naselja Brezovac
 6. Odluka o izmjeni granice područja naselja Bjelovar
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 07-2007

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara za 2007. godinu
 2. Odluka o proglašenju 29. rujna Danom bjelovarskih branitelja
 3. Odluku o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara
 4. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2007.
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 06-2007

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Izmjene i dopune Statuta Grada Bjelovara
 2. Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara
 3. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 4. Odluka o imenovanju privremenog vršitelja dužnosti dekana Visoke tehničke škole u Bjelovaru
 5. Rješenje o razrješenju ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 05-2007

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja Zapad 2
 2. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja uz Ulicu E. Bulešića
 3. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Sjever I - 1. dio, izmjena
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04-2007

E-mail Ispis PDF

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o imenovanju članova Odbora "Garancijske sheme"
 2. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu kreditne linije "Gospodarski razvitak" za 2007. godinu
 3. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja usjeva i nasada u 2007. godini
 4. Odluka o izboru kandidata s područja Grada Bjelovara za usavršavanje u Uredu hrvatskih regija u Bruxellesu
 5. Odluka o objavi podataka o kakvoći zraka iz područne mreže na području Grada Bjelovara za 2006. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 03-2007

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o osnivanju Visoke tehničke škole u Bjelovaru
 2. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
 3. Rješenje o imenovanju člana Gradskog poglavarstva Grada Bjelovara
 4. Godišnji obračun Proračuna Grada Bjelovara za 2006. godinu
 5. Odluka o određivanju imena ulica na području naselja Bjelovar
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 02-2007

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Rješenje o razrješenju člana Gradskog poglavarstva Grada Bjelovara
 2. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2006. godinu
 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
 4. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz Članka 22. stavka 1. zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01-2007

E-mail Ispis PDF

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o poništavanju javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda radi dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I. dimnjačarskom području Grada Bjelovara
 2. Odluka o davanju odobrenja za uporabu imena i grba Grada Bjelovara
 3. Odluka o broju i visini stipendija Grada Bjelovara
 4. Odluka o dodjeli stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2006./2007.
Više...
 Brzi izbor