Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Službeni glasnik Grada Bjelovara 2006 Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 09-2006

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 09-2006

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru
 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2006. godinu
 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2006. godinu
 4. Izmjene Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2006. godinu
 5. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2006. godini
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu Grada Bjelovara za 2006. godinu
 7. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
 8. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2006. godini
 9. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2006.
 10. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2006. godinu

 

Brzi izbor