Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Službeni glasnik Grada Bjelovara 2006 Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 03-2006

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 03-2006

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2006. godinu
 2. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2006. godinu
 3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2006. godinu
 4. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2006. godinu
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada jelovara za 2006. godinu
 7. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2006. godini
 8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu Grada Bjelovara za 2006. godinu

 

Brzi izbor