Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

2006

Kazalo "Službenog glasnika Grada Bjelovara" za 2006. godinu

E-mail Ispis PDF
Kazalo "Službenog glasnika Grada Bjelovara" za 2006. godinu
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 11-2006

E-mail Ispis PDF

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o poništenju javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda radi dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I. dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
 2. Odluka o davanju odobrenja za uporabu imena i grba Grada Bjelovara;
 3. Odluka o broju i visini stipendija Grada Bjelovara;
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 10-2006

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini
 3. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2007. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju  i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2007. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 09-2006

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru
 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2006. godinu
 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2006. godinu
 4. Izmjene Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2006. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 08-2006

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o sklapanju prijateljstva Grada Bjelovar i Grada Novog Vinodolskog
 2. Odluka o uspostavljanju suradnje i prijateljstva između Grada Bjelovar i Provincije Ascoli Piceno u Republici Italiji
 3. Odluka o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara, članovima Gradskog poglavarstva i članovima radnih tijela
 4. Odluka o zonama u Gradu Bjelovaru
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 07-2006

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Novi Borik – Lepirac
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Male Sredice
 3. Odluka o izmjeni Odluke o provedbi izbora u mjesnim odborima na području Grada Bjelovara
 4. Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i zamjenika stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 06-2006

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o prihvaćanju “Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara”;
 2. Odluka o prijenosu udjela Grada Bjelovara u Informativnom centru Bjelovar d.o.o. Poslovnom parku Bjelovar d.o.o.;
 3. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara u 2006. godini;
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Proračuna Grada Bjelovara u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2006. godine;
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 05-2006

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Godišnji obračun Proračuna Grada Bjelovara za 2005. godinu
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04-2006

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara" 105. brigadi HV «R» Bjelovar
 2. Odluka o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara" 55. samostalnom bataljunu HV «R» - Bjelovar
 3. Odluka o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara" Operativnoj zoni – Bjelovar
 4. Analiza Izvješća stanja u prostoru za razdoblje od siječnja 2005. do travnja 2006. godine
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 03-2006

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2006. godinu
 2. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2006. godinu
 3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2006. godinu
 4. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2006. godinu
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada jelovara za 2006. godinu
 7. Izmjene i dopune Programa socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2006. godini
 8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu Grada Bjelovara za 2006. godinu
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 02-2006

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje – roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Bjelovar
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara
 3. Odluka o zaduživanju za financijski kredit za financiranje nabave vatrogasnog vozila JVP Grada Bjelovara
 4. Odluka o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01-2006

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Poslovni park Bjelovar d.o.o.
 2. Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2005. godinu
 3. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2005. godinu
 4. Odluka o utvrđivanju visine jednogodišnje naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta
Više...
 Brzi izbor