Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 10-2010

E-mail Ispis PDF
GRADSKO VIJEĆE
 1. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2010. do 2015. godine
 2. Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara - Druga izmjena i dopuna
 3. Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara
 5. Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i zamjenika stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva
 6. Odluka o utvrđivanju teksta VI dodatka ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja I zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
 7. Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra nekretnina u k.o.o. Korenovo
 8. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever)

AKTI GRADONAČELNIKA
 1. Izmjene Plana nabave Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2010. godinu
 2. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti dimnjačarima - koncesionarima Grada Bjelovara na cjenik dimnjačarskih usluga
 3. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

GRADSKO PODUZEĆE ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA d.o.o.
 • Rješenje o imenovanju člana Uprave - direktora trgovačkog društva GRADSKO PODUZEĆE ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA d.o.o.

 

Brzi izbor